Benjamin Dube Songs

Benjamin Dube – Sakhiwe (Mp3, Lyrics, Video)

Sakhiwe by Benjamin Dube Mp3, Lyrics, Video

Sakhiwe by Benjamin Dube Mp3, Lyrics, Video

Download Sakhiwe Mp3 by Benjamin Dube

Enjoy this wonderful song by South African¬†Gospel legend,¬†Benjamin Dube titled “Sakhiwe“.

Download Mp3

Video : Sakhiwe by Benjamin Dube

Sakhiwe Lyrics by Benjamin Dube

ngithi mina sakhiwe
sakhiwe
phezu kwezinsekelo x2

zabapostoli kanye nabaprofethi
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo

zabapostoli kanye nabaprofethi
(instrument)

Ngithi mina Jesu Jesu
Jesu Jesu ungumelusi wethu
nabapostoli kanye nabaprofethi

Ngithi mina Jesu Jesu
Jesu Jesu ungumelusi wethu x2
kanye nabapostoli
kanye nabaprofethi x2

nabapostoli kanye nabaprofethi
Ngithi mina Jesu Jesu
ungumelusi wethu x2

nabapostoli nabaprofethi
nabapostoli kanye nabaprofethi

ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo x2

Ngithi mina Jesu Jesu
ungumelusi wethu x2

ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo x2

zabapostoli kanye nabaprofethi x2

How to Pray to God

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *