Chioma Jesus – Oka Ome (Mp3, Lyrics)

Chiomalized Album by Chioma Jesus

Quick Navigation

Download Oka Ome Mp3 by Chioma Jesus

Download Mp3

Igbotic Nigerian gospel music minister, Chioma Jesus, bring to us an amazing new song titled “Oka’Ome“. This song is off her 2020 Chiomalized Album.

Video: Oka Ome by Chioma Jesus

Oka Ome Lyrics by Chioma Jesus

Owegi ihe karirigi omume chineke
Owedgi ihe karirigi omune
wedi ihe karirigi gi omume okemmuo
Owedgi ihe karirigi omune
Ayanele obi muo
Ayanele obi muo
Chioma mara obi muo
Chioma nazammu ekpere
Owegi onye dika gi oh
Onye gemerem ine neme
Onye gazam ngbem okporoya
Owegi ihe karirigi omume
Chioma me, chioma me
Owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome chineke nna
Owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome
Owedgi ihe karirigi omume

Ayanele uwa nile (Oka’ome oka’ome)
Ezem mmuo (Owegi ihe karirigi omume)
Ezemuo (Oka’ome oka’ome)
Onyenmeri na aha daddy muo
Owegi ihe karirigi omume
Ezem muo oh
Owegi nwa enapugi iye
Owegi onoda enapugi egbawe
Owegi aha inagi eourumuo
Owegi onodu onagagi agbawe
Jeremiah 32:27
You said behold I am the Lord God of all flesh
Is there anything too hard for me to do (I say nothing)
Is there any ocean I cannot tire
Is there any mountain I cannot cross
Is there any battle I cannot flight
Is there any victory I cannot give You
Be still and know that lam Your God
Egyptians You see today shall see them no more

  Chioma Jesus - Ekwueme (Mp3 Download, Lyrics)

Nehi na owegi ihe karirigi omume
Ezemuo
Okechimle
Daddym owegi ine karirigi omume
Agbawe agbawe onye naza ekpere
Ahgbegun ighe karirigi chim
Manna engwe na eluwa
Na ala nmuo na okeosimiri
Ebenile uwa soturu
Owegi ike ka ike gi
Owegi ine karirigi omume
Ezichim owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome
Owegi ine karirigi omnume chioma
Oka’ome oka’ome
Owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome
Owegi ihe karirigi omume
There is nothing hard for You to do

Owegi ihe karirigi omume
What You say is what You will do
You will do it again and again
lam Your God fear thou not
lam Your father I can do all things for You

Leave a Comment