Advertisement
Gospel Songs

Lusanda Beja – Jesu Lidwala

Advertisement
Lusanda Beja - Jesu Lidwala Mp3, Lyrics

Lusanda Beja – Jesu Lidwala mp3 is out!

Advertisement

Lusanda Beja – Jesu Lidwala Mp3 Download

Download Mp3

Lusanda Beja – Jesu Lidwala Lyrics

Jesu lidwala (Jesus the Rock)
Laphakade (of ages)
Akakhomunye (no one else)
Soze abikho  (never will be)
Ofana Nawe (someone like You)

Singashonaphi (where would we go)
Uma sisuka kuwe (if we leave Your presence)
Akekho munye
Sozabikho,ofana nawe

Jesus The Rock of ages
There is no-one, there will never be anyone like Him
Where would we go
If we moved from Your presence
There is no-one,
there will never be anyone like Him

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.