Advertisement
Music & Lyrics

Spirit Of Praise – Amazulu ft Collen Maluleke

Amazulu by Spirit Of Praise ft Collen Maluleke Mp3, Lyrics, Video

Advertisement
Amazulu by Spirit Of Praise ft Collen Maluleke Mp3, Lyrics, Video

Download Amazulu Mp3 by Spirit Of Praise ft Collen Maluleke

Download Mp3

Advertisement

Video: Amazulu by Spirit Of Praise ft Collen Maluleke

Amazulu Lyrics by Spirit Of Praise ft Collen Maluleke

[Verse]
{Amazulu no Mhlaba
Ababaza igama lakho
Athi Uphakeme
Izingelosi nathi abantwana bakho
Sibabaza ubuhle bakho
Sithi Uyingcwele} [x2]

[Verse – Translation]
(The Heavens and the Earth
Proclaim your Name
Declaring you are Exalted
The Angels and we your Children
We Proclaim your name
We say you are HOLY)

[Chorus]
{Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme We Mhlekazi} [x2]

[Chorus – Translation]
(Hail the King
We say oh Hail the Great Lion
You are Exalted you are Exalted
We say you’re Exalted
Oh Great King)

[Repeat Verse]
Amazulu no Mhlaba
Ababaza IgamaLakho
Athi Uphakeme
Izingelosi nathi Abantwana bakho
Sibabaza ubuhle bakho
Sithi Uyingcwele

[Chorus]
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi

[Bridge]
{Sibabaza Igama Lakho
Sibabaza Amandla Akho
Siba baza Igama Lakho
Sibabaza Amandla Akho
We Mhlekazi} [x2]

[Bridge – Translation]
(We Exalt your name
We Exalt Your Power
Oh Great King)

[Chorus]
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: