Music & Lyrics

Joyous Celebration – Ngijulise (Mp3, Lyrics, Video)

Ngijulise by Joyous Celebration (Mp3, Lyrics, Video)

Joyous Celebration - Ngijulise (Mp3, Lyrics, Video)

Download Ngijulise Mp3 by Joyous Celebration

Download Mp3

Video: Ngijulise by Joyous Celebration

Ngijulise Lyrics by Joyous Celebration

Ngijulise Nkosi othandweni lwakho
Yandis’ukukholwa kwami
Thath’uqobo lwam nako konk’ okwami
Ngiyavuma
Ngingayisa ntoni na kuwena
Efanele ukubonga uJesu
Thath’uqobo lwam
Nako konk’okwami,
Baba ngiyavuma
Impilo yami Jesu iphathwe nguwe
Uyangivikela njalo,
Uhlal’unami njalo
Thath’uqobo lwami
Thath’uqobo lwami
Thath’uqobo lwami
Ngingayisa ntoni
Ngingayisa ntoni na kuwena
Efanele ukubonga kwami
Thath’uqobo lwam
Nako konk’okwami
Ngiyavuma.
Sithi howa
Sithi howa howa
Ibandla lithi howa
Howa wawa
Howa howa,
Ibandla lithi
Howa, howa

  Joyous Celebration - Uyalalelwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *