Advertisement
Gospel Songs

Joyous Celebration – We Bangcwele (Mp3 Download, Lyrics)

We Bangcwele by Joyous Celebration (Mp3 Download, Lyrics)

Advertisement
Joyous Celebration – We Bangcwele (Mp3 Download, Lyrics)

Download We Bangcwele Mp3 by Joyous Celebration

Download Mp3

Advertisement

Video: We Bangcwele by Joyous Celebration

We Bangcwele Lyrics by Joyous Celebration

Thina silindel’ usuku olukhulu
Lokubuya, ukubuya kukaJesu
Laph’ abangcwele bona bazohlwithwa
Eh bangcwele, amen hallelujah
Oh yek’ intokozo yokwazana nay’ uJesu
Oh thina size la
Oh yek’ injabulo
Injabulo yabangcwele
Thina silindel’ usuku (We bangcwele)
Olukhulu (we bangcwele)
Lokubuya (we bangcwele)
Ukubuya kukaJesu (We bangcwele)
Laph’ abangcwele (we bangcwele)
Yena ezobalanda\ezobathatha (We bangcwele)

Eh bangcwele (We bangcwele)
Amen hallelujah (We bangcwele)
Oh yek’ intokozo (We bangcwele)
Yokwazana (we bangcwele)
Nay’ uJesu (We bangcwele)
O thina size la
Oyek’ injabulo
Injabulo yabangcwele
We bangcwele ikhon’ imiqhele
Ebekelwe ona amaqhawe
Ngisho izingubo ezimhlophe
Zicolekile
Zihlanjw’ egazini
O yek’ intokozo
Yokwazana nay’ uJesu
O thina size la

O yek’ injabulo
Injabulo yabangcwele
Ngibon’ imiqhele yegolide
Ngaphesheya kwelizayo lamafu
Sinemiqhele siyibekelwe nguyen’ uJesu laphaya
Uzosithwesa ma sesifika khona le

  Joyous Celebration – More Than A Conquerer (Mp3 Download, Lyrics)
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: