Advertisement
Gospel Songs

Kaso Ni Haka – Sunday Karu (Mp3 and Lyrics)

Sunday Karu - Kaso Ni Haka Mp3 and Lyrics

Advertisement
Sunday Karu - Kaso Ni Haka Mp3 and Lyrics

Download Kaso Ni Haka Mp3 by Sunday Karu

[download id=”6553″]

Advertisement

Kaso Ni Haka Lyrics by Sunday Karu

[Chorus]
Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

[Verse]
Soyayan saman gichiya manchaaa da zoba
Sobo da ni Ka sauko daga samaniya

Your Love ohh God
Is the greatest of all times
Your Love has given us victory

(All)
Soyayan saman gichiya manchaaa da zoba
Sobo da ni Ka sauko daga samaniya

Your Love ohh God
Is the greatest of all times
Your Love has given us victory

[Chorus]
Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

(All)
Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

[Bridge]
Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi
Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi

Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni
Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni

Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi
Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi

Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni
Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni

Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi
Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi

Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni
Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni

Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi
Call : Mai Na yi
Resp : Mai Na Yi

Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni
Call : Da Ka so ni
Resp : Da Ka so ni

[Chorus]
Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

Mai na yi da Ka so ni haka
Mai na yi da Kaso ni oo
Ayoo iyoooo oh oh oh
Ayoo iyoooo oh

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: