Joyous Celebration SongsPuleng March Songs

Kuligugu Kimi – Joyous Celebration (Mp3, Lyrics and Video)

Kuligugu Kimi (Precious to Me) by Joyous Celebration Mp3, Lyrics and Video

Video : Joyous Celebration – Kuligugu kimi by Nhlanhla Zofo & Puleng March

Download Joyous Celebration – Kuligugu kimi Mp3 by Nhlanhla Zofo & Puleng March

Download on Itune

Joyous Celebration – Kuligugu kimi Lyrics by Nhlanhla Zofo & Puleng March

(Sung in Zulu)

Kuligugu kimina njalo (It is continually precious to me )
Ukwaz’ ukuthi nginomhlobo (In knowing that I have a friend)
Ongek’ angishiy’ um’ izinsuku zinzima (Who’ll abide with me through hard times)
Ohlal’ ekhona uma ngimdinga ngempela (Who is there when I’m in need)

Refrain:
Umhlobo onguJesu (My friend is Jesus)
Umhlobo onguJesu (My friend is Jesus)

(From the top)

Jesu ungumhlobo wangempela  (Jesus, truly You are my Friend)
Lapho abantu bengijikela (When people turn against me)
Izivunguvungu zizinthlangothi zonke (And trouble overwhelms me)
Lapho izitha zibhodla okwengenyama (When my enemies roar like the lion)
Ziqond’ ukungigwinya (threatening to swallow me)

Uthembisile Jesu (Jesus, You promised)
Uyohlal’ unami njalo nje (That you’ll be with me forever) (Repeat)

(Refrain)

Uphi umhlobo onjengaye? (Which other friend is like Him?)
Akajiki uhlal’ ekhona (He is always present)
Uthembekile unothando lwaphakade (I trust His everlasting love)
Thando lwakhe lujulile lubanzi (His love that is deep and wide)

Uthembisile Jesu (Jesus, You promised)
Uyohlal’ unami njalo nje (That you’ll be with me forever) (Repeat)

(Refrain)

Uyohlal’ unami njalo nje (That you’ll be with me forever) (Repeat)

What is prayer? How to pray.

Prayer for healing
Prayer for peace
Prayer for protection
Prayer for success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *