Joyous Celebration Songs

Oh Ngiyazi – Joyous Celebration (Audio, Video and Lyrics)

Oh Ngiyazi by Joyous Celebration Audio, Video and Lyrics

Joyous Celebration Songs

Video : Oh Ngiyazi by Joyous Celebration

Audio : Oh Ngiyazi by Joyous Celebration

Oh Ngiyazi Lyrics by Joyous Celebration

Oh ngiyazi ngingubani kuy’ uJesu
[Oh I know who I am in Jesus]O ngiyazi ngingani kuy’ uJesu
[I know my agenda with Jesus]Vesi number 1 kwabaseRoma 8
[Verse number 1 Romans 8]Akusekh’ ukulandwa kubo abakuJesu
[There is no condemnation for them in Jesus]Vesi number 7 kumaHubo 4
[Verse number 7 Psalms 4]Ungigcwalisile ngayo injabulo
[You fill my heart with joy]Oho oho oho oho
Ungigcwalisile ngayo injabulo

How to Get Scholarship Opportunity for University Degree
What is prayer? How to pray.

Prayer for healing
Prayer for peace
Prayer for protection
Prayer for success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *