Baba Wethu – Benjamin Dube (Mp3 and Lyrics)

Download Baba Wethu Mp3 by Benjamin Dube

Download Mp3

My Money

Legendary Benjamin Dube singing his gospel praise & worship songBaba Wethu.” Video below

Baba Wethu Lyrics by Benjamin Dube

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
Njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi.
Amen.

  Benjamin Dube – Victorious ft Dube Brothers (Mp3 Download, Lyrics)

Leave a Comment

Jesusful.com is the Best Music and Entertainment Website. You can download Latest Naija songs, Nigerian Gospel Music 2024, American Gospel SongsGhanaian Gospel Music, Carols Christmas Songs Download Mp3 Music and other Foreign Praise And Worship Songs Mp3.

All Music and Lyrics uploaded are product of their respective owners. No copyright infringement intended. Please Click Here for any Copyright Infringement. Jesusfull