Mummy Miracle Onyibor – NURIBA (Mp3 Download, Lyrics)

Download NURIBA Mp3 by Mummy Miracle Onyibor

Download Mp3

My Money

NURIBA Lyrics by Mummy Miracle Onyibor

Ewezuga Chineke,
O bu Onye ee?
Ewezuga Chineke,
O bu Onye ee?
O bughi Chineke,
O bu Onye ee?
Ga-emere m ihe m na-ario.

Halleluuuuyah!

Obim nuria,
Ebe Chineke ka na-adi ndu
Mkpuru obi m nuriba
Na Chineke anwughi-anwu o
Obim nuria
Ebe Chineke ka na-adi ndu
Obi m nuria
Na Chineke anwughi-anwu
Obim nuria
Ebe Chineke ka na-adi ndu
Mkpuru Obi nuriba
Na Chineke anwughi-anwu

Asim obi mu nuriba o
Na Chineke anwughi-anwu
Mkpuru obi mu nuriba ee
Na Chineke anwughi-anwu
Obi mu golibekwa
Na Chineke anwughi-anwu
Umu Chineke k’ayi yoliba
Na Chineke anwughi-anwu
Umu ala-eze bia golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Amuru gi ozo bianu k’ayi yoliba
Na Chineke anwughi-anwu
Umu Chukwu nuriba
Na Chineke anwughi-anwu oo
Umu ala-eze nuriba
Na Chineke anwughi-anwu
Chi anyi na-ekpere bu dike na-agha
Onye anyi na-ekpere bukwa Odogwu
Umu Chukwu golibekwa
Na Chineke anwughi-anwu oo

  Sinach - You Deserve

Instrumental

Ewezuga Ya n’elu-uwa
Gini Kam ga-eme nu?
Ewezuga Chukwu n’elu-uwa
Gini kam ga-eme?
Ewezuga Ya na mmiri erughi-eru kari Ima m
Ewezuga Chineke na anyammiri ga-ato m na-anya, mm!

Ewezuga Chineke na ndi-iro ga-ekpo mu ka-ahihia ah!
Ewezuga Chineke, oo!
Ewezuga Chineke, mmm!
Ariri ga-ato mu n’obi n’elu-uwa -ee!

Ewezuga Chineke n’elu-uwa,
Umu-uwa kari ichi m ochi n’elu-uwa mu-o o!
Elu-uwa kari igbam mkpe
Aka Kari ife m azu
I makwa na-ata kari igbam o
I makwa na-ariri ga-ato mu n’obi
Ma na ebe O na-adi ndu n’elu-uwa lee e!
Aga m enwe onu gaba n’iru
Aga m ayoliba
Yoliba
Aga m egolibe
Golibe
Aga m enye ya ekele na O ruru Ya
Aga m enye Ya otuto na O ruru Ya
Aga m aja Ya mma nye Ya ekele ruru Ya
Oke mmuo ka mmuo
Chineke usuu nke ndi -agha,
O zowara O laa
Ebulite uzu atuwa
Aka n’ebu aja ka-ana-etu Gi nu
O diwara gboo, gboo, gboo, gboo, gboo
Onyi ji Gi jikwa ihe di mma
Onye nwere Gi na O nwere ihe di mma
Onye no n’ime Gi dika ugwu Zion
Oguguam obi eee
Odogwu, Odogwu, Odogwu , Odogwu
Daalu ee!
Onye Eze

  Peterson Okopi - EL ELYON (Mp3 Download, Lyrics)

Umu Chukwu golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Umu ala-eze yolibanu
Na Chineke anwughi-anwu
Umu Chineke k’ayi golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Ndi amuru ozo biakwa nu k’ayi yoliba
Na Chineke anwughi-anwu
Pentecostal niile nuribanu
Na Chineke anwughi-anwu
Catholic members niile golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Ndi Anglican biakwa nu k’ayi yoliba
Na Chineke anwughi-anwu
Ndi Abundantlife bia golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Joseph Eze na-Umuoji bia golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Samuel Okosa bia golibe
Na Chineke anwughi-anwu
Rev. Dr. Onyibor dim bia golibenu
Na Chineke anwughi-anwu
Umu Chineke biko golibe nu
Na Chineke anwughi-anwu oo


Leave a Comment

Jesusful.com is the Best Music and Entertainment Website. You can download Latest Naija songs, Nigerian Gospel Music 2024, American Gospel SongsGhanaian Gospel Music, Carols Christmas Songs Download Mp3 Music and other Foreign Praise And Worship Songs Mp3.

All Music and Lyrics uploaded are product of their respective owners. No copyright infringement intended. Please Click Here for any Copyright Infringement. Jesusfull