Tope Alabi – Unless You Bless Me (Mp3 Download, Lyrics)

Tope Alabi - Unless You Bless Me (Mp3 Download, Lyrics)

Download Unless You Bless Me Mp3 by Tope Alabi

Download Mp3

Video: Unless You Bless Me by Tope Alabi

Unless You Bless Me Lyrics by Tope Alabi

Ko bukunmi
Ko bukunmi o
Angeli Oluranwo mio ni jekolo
I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me

Tope Alabi Unless You Bless Me Lyrics
Emi romon oun ti mo bere
Majeki nlo lofo o
Mo romo ounti mo bere
Jowo Oluwa se funmi

Emi romon oun ti mo bere
Ma ma jeki nlo lofo o
Mo romo ounti mo bere
Ma ma jeki nlo lofo

(Oluwa sefunmi)

Chorus
I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me
Unless you bless me

  Tope Alabi ft TY Bello – We Have Come

I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me
Unless you bless me

Ko bukunmi
Ko bukunmi
Ko bukunmi o
Ni mo ntenu mon
Mio ni Je o lo

Ko bukunmi
Ko bukunmi
Ko bukunmi o
Angeli Oluranwo mio ni jekolo

Chorus
I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me
Unless you bless me

I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me
Unless you bless me

Angeli Oluranlowo mi o
Yi Oruko atijo mi pada ooo
Mio ni fio sile unless you bless me
I won’t let you go ooo
Unless you bless me
Afi toba saanu mi
Afi toba tumi sile
Koya ran mi lowo
Mio gbodo lo bakana mon oo

Chorus
I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me
Unless you bless me

  Tope Alabi - Fimi Dara Ire

I will never never let you go ooo
I will never never let you go ooo
Unless you bless me
Unless you bless me
Unless you bless me

Afiko bukun mi
emio oni jeko lo oo
Afiko bukun mi oo
Enu ara eni lafi npere
mope temi nire moyan re o
Emi oni je o lo oo
Iku ati iye teri yen owa lori ahon eniyan
Afiko bukun mi oo
Eyi mofe motenu mon isu atenumoro kiijona saaro
Emi oni je o lo oo
Angeli ta ran si e koni sai jise ire mogbadura
Afi ko bukun mi o
Afi ko bukun mi
dandan ni oobukun mi
un o so ese re mu o
emio oni o lo oo
Ekuro lala baku ewa
temi nire temi nibukun
Afiko bukun mi o
Afi Afi Afiko bukun mi o

Leave a Comment