Rebecca Malope – Ngibemuhle Nam (Mp3 Download, Lyrics)

Rebecca Malope - Ngibemuhle Nam (Mp3 Download, Lyrics)

Download Ngibemuhle Nam Mp3 by Rebecca Malope

Download Mp3

Job, Imigrate to Canada, fully funded scholarships

Video: Ngibemuhle Nam by Rebecca Malope

Ngibemuhle Nam Lyrics by Rebecca Malope

Ngibonga wena Jesu (I thank You Jesus)
Uma ungibiza (For You called me)
Bengilahlekile (I was once lost)
Manje ngitholakele (But now I’m found)

Refrain:
Yeb’ ngiyavuma (Yes, I accept)
Ng’sebenzise Nkosi yam’ (Use me, My God)
Ngenze ungigezisise (Wash and cleanse me)
Ngibe muhle nami (That I be beautiful as well)

Bengiyintandane (For I was once an orphan)
Ngingenakhaya (Without a home)
Ngihamba ngilala Baba (Father I would walk and sleep)
Noma kukuphi na (Anywhere/Everywhere)

Suka kimi sathane (Begone from me Satan!)
Ngino Jesu wami (For I have Jesus with me)
Uyangiphilisa (For he restores me )
Ngizizwa ngimusulwa (I feel new/pure)

  Essence of Worship - Hakuna Usiloweza ft Christina Halai (Mp3 Download, Lyrics)
Job, Imigrate to Canada, fully funded scholarships

Leave a Comment