Rebecca Malope – Ukuzenza (Mp3 Download, Lyrics)

Rebecca Malope - Ukuzenza (Mp3 Download, Lyrics)

Download Ukuzenza Mp3 by Rebecca Malope

Download Mp3

Job, Imigrate to Canada, fully funded scholarships

Video: Ukuzenza by Rebecca Malope

Ukuzenza Lyrics by Rebecca Malope

Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)

Kazi mina ngokhalela phi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Kudala bengitshela (Akufani nokwenziwa)
Bengitshela ngoJesu (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Azange ngilalele (Akufani nokwenziwa)

Namuhla ngiyakhala (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ithuba lam seliphelile (Akufani nokwenziwa)
Masango avaliwe (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Sikhathi sam sichithekile (Akufani nokwenziwa)
Ubumnandi balomhlaba (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)

Ngiyabona ngaphesheya (Akufani nokwenziwa)
Aba basindile (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Bembethe ezongubo (Akufani nokwenziwa)
Ubomi basezulwini (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Mina sengiyasha (Akufani nokwenziwa)
Ngifun’ukuphuz’amanzi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Bath’awatholakali (Akufani nokwenziwa)
Onk’angale phesheya (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)

Ndadlala ngexesha lami
Azange ndibamamele
Abashumayeli

Manje ngiyabadinga
Ngathi bangeza la
Bazongishumayeza
La ngisha khona
Ithuba alisekho

Ziintlungu zodwa
Kodwa ngokhalela phi
Yimin’engazenzayo

Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)
Kazi mina ngiyophelela phi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Kudala bengitshela (Akufani nokwenziwa)

  Ntokozo Mbambo - Fill Us Again (Mp3 Download, Lyrics)

Bengitshela ngoJesu (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Azange ngilalele (Akufani nokwenziwa)
Namuhla ngiyakhala (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ithuba lam seliphelile (Akufani nokwenziwa)
Masango avaliwe (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Sikhathi sam sichithekile (Akufani nokwenziwa)

Ubumnandi balomhlaba (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ngiyabona ngaphesheya (Akufani nokwenziwa)
Aba basindile (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Bembethwe ngezongubo (Akufani nokwenziwa)
Ubomi basezulwini (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Mina sengiyasha (Akufani nokwenziwa)
Ngifun’ukuphuz’amanzi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Bath’awatholakali (Akufani nokwenziwa)

Onk’angale phesheya (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ukuthi nibatshele (Akufani nokwenziwa)
Laba basemhlabeni (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ukuthi ukuziphatha kwami (Akufani nokwenziwa)
Kundis’ezintlungwini (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Vumelani abafundisi (Akufani nokwenziwa)

Mabenitsheli’ilizwi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ningafani nami (Akufani nokwenziwa)
Engishayo manje (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)

Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Hayi ukuzenza Baba)

Kazi mina ngiyophelelaphi (Hayi ukuzenza Baba)
Kudala bengitshela (Akufani nokwenziwa)
Bengitshela ngoJesu (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Azange ngilalele (Akufani nokwenziwa)
Namuhla ngiyakhala (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Ithuba lam seliphelile (Akufani nokwenziwa)
Masango avaliwe (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Sikhathi sam sichithekile (Akufani nokwenziwa)
Ubumnandi balomhlaba (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)

Ngiyabona ngaphesheya (Akufani nokwenziwa)
Aba basindile (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Bembethe ezongubo (Akufani nokwenziwa)
Ubomi basezulwini (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Mina sengiyasha (Akufani nokwenziwa)
Ngifun’ukuphuz’amanzi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Bath’awatholakali (Akufani nokwenziwa)

  Dr Tumi - Someone Like Me

Onk’angale phesheya (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Oh hayi ukuzenza (Akufani nokwenziwa)
Kazi mina ngikhalela phi (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)
Kudala bengitshela (Akufani nokwenziwa)
Bengitshela ngoJesu (Ukuzenz’akufani nokwenziwa)

Job, Imigrate to Canada, fully funded scholarships

Leave a Comment